Društvo zaposli Strokovnega sodelavca m/ž

Društvo Zaupni telefon Samarijan
razpisuje prosto delovno mesto
STROKOVNI SODELAVEC m/ž

Delo obsega:

 • spremljanje javnih razpisov, prijava nanje in priprava poročil,
 • vodenje in spremljanje tekočega finančnega poslovanja,
 • informacijske, organizacijske in administrativno tehnične naloge za izvajanje programa in delovanje društva,
 • vodenje finančne dokumentacije za računovodstvo,
 • organiziranje in izvajanje promocijskih aktivnosti ter dejavnosti informiranja,
 • pomoč pri organizaciji dela prostovoljcev,
 • druge naloge v skladu z navodili predsednika društva, organov društva in strokovne vodje.

Pričakujemo:

 • najmanj visokošolsko izobrazbo ekonomske ali druge družboslovne smeri (VI/2, 1. bol. stopnja),
 • zmožnost dela v timu, dobre organizacijske in komunikacijske sposobnosti, sposobnost prilagajanja nenadnim spremembam v delovnem procesu,
 • veščine dela z računalnikom (naprednejše Excel in Word),
 • vozniški izpit B kategorije,
 • uspešno opravljeno interno usposabljanje za izvajanje programa »Zaupni telefon za klic v duševni stiski« – najkasneje do decembra 2022,
 • dosegljivost izven delovnega časa po dogovoru,
 • izkušnje s podobnimi delovnimi nalogami,
 • občutek za delo z ljudmi.

Nudimo:

 • 8 urni delavnik – fleksibilen delovni čas,
 • zaposlitev za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja in s tri mesečno poskusno dobo oz. polletno v primeru, da kandidat še nima opravljenega internega usposabljanja,
 • možnost izobraževanj in osebne rasti,
 • prijetne sodelavce.

Delovno mesto se nahaja v Ljubljani. Pričetek dela je mogoč že z 15. 11. 2022.

K prijavi vabljeni vsi, ki se vidite na opisanem delovnem mestu in izpolnjujete pričakovanja. Prednost bodo imeli kandidati z opravljenim internim usposabljanjem za izvajanje programa in izkušnjami na področju socialnega dela.

Prijavo, ki naj vsebuje:

 • kratko spremno (motivacijsko) pismo,
 • življenjepis,
 • dokazilo o izobrazbi in
 • podpisano izjavo (spodaj),

pošljite do vključno 9. 10. 2022 na elektronski naslov samarijan@gmail.com ter zadevo naslovite z »Prijava na delovno mesto strokovnega sodelavca«.

 

 

Priloga:

IZJAVA

k prijavi na prosto delovno mesto Sodelavec na programu

 

Spodaj podpisan-a …………………………………………….,  rojen-a ………………   v.………………….,   izjavljam:

 • da sem državljan-ka Republike Slovenije,
 • da nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in izjavljam, da nisem bil-a obsojen-a na nepogojno kazen v zaporu v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper mene ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • da imam opravljen vozniški izpit B – kategorije,
 • da za namen tega natečajnega postopka dovoljujem Društvu Zaupni telefon Samarijan pridobitev podatkov iz prejšnjih alinej iz uradne evidence,
 • da so vse navedbe v prijavi resnične.

 

V ……………….., dne ……………                            Podpis:  ……………………………