ORGANIGRAM

Društvo Zaupni telefon Samarijan je prek Zveze slovenskih društev za telefonsko pomoč v stiski – STS član Mednarodnega združenja kriznih telefonov – IFOTES.

Društvo izvaja program »zaupni telefon za klic v duševni stiki« v sedmih slovenskih krajih, namenjen pa je vsem prebivalcem Republike Slovenije, ki se spoprijemajo z bremenom stiske.

Društvo združuje 345 članov, od katerih jih 220 opravlja prostovoljsko delo na telefonu za klic v stiski, in to 24 ur na dan, vse dni v letu. Program se izvaja na dveh telefonih hkrati.

Organigram