Društvo zaposli Sodelavca na programu m/ž

Društvo Zaupni telefon Samarijan
razpisuje prosto delovno mesto
SODELAVEC NA PROGRAMU m/ž

Delo obsega:

 • organizacijo in razporeditev dela prostovoljcev,
 • skrb za dobro počutje prostovoljcev,
 • urejanje administracije,
 • skrb za prostore,
 • 24 urno dosegljivost,
 • druge naloge vezane na izvajanje programa »Zaupni telefon za klic v duševni stiski«.

Pričakujemo:

 • vsaj V. stopnjo izobrazbe,
 • osnove dela z računalnikom,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • uspešno opravljeno interno usposabljanje za izvajanje programa »Zaupni telefon za klic v duševni stiski«,
 • zmožnost dela v timu, dobre organizacijske in komunikacijske sposobnosti, sposobnost prilagajanja nenadnim spremembam v delovnem procesu.

Nudimo:

 • 4 urni delavnik – fleksibilen delovni čas,
 • zaposlitev za določen čas z dvomesečno poskusno dobo in možnostjo podaljšanja za nedoločen čas,
 • priložnosti za izobraževanje in osebno rast.

Delovno mesto se nahaja v Ljubljani. Izbrani kandidat bo delo nastopil 1. 10. 2022.

K prijavi vabljeni vsi, ki se vidite na opisanem delovnem mestu in izpolnjujete pričakovanja. Prednost bodo imeli kandidati z opravljenim internim usposabljanjem za izvajanje programa.

Prijavo, ki naj vsebuje kratko spremno pismo, življenjepis, dokazilo o izobrazbi in podpisano izjavo (spodaj), pošljite do 19. 8. 2022 na elektronski naslov samarijan@gmail.com ali po navadni pošti na naslov Društvo Zaupni telefon Samarijan, Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana, obakrat s pripisom »prijava na delovno mesto sodelavca na programu«.

 

 

Priloga:

IZJAVA

k prijavi na prosto delovno mesto Sodelavec na programu

 

Spodaj podpisan-a …………………………………………….,  rojen-a ………………   v.………………….,   izjavljam:

 • da sem državljan-ka Republike Slovenije,
 • da nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in izjavljam, da nisem bil-a obsojen-a na nepogojno kazen v zaporu v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper mene ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • da imam opravljen vozniški izpit B – kategorije,
 • da za namen tega natečajnega postopka dovoljujem Društvu Zaupni telefon Samarijan pridobitev podatkov iz prejšnjih alinej iz uradne evidence,
 • da so vse navedbe v prijavi resnične.

 

V ……………….., dne ……………                            Podpis:  ……………………………