KAKO POSTANEM ČLAN

Kako postanem član

Naša pričakovanja od bodočih sodelavcev:

  • visoka motivacija za ukvarjanje s socialno psihiatrično problematiko
  • veselje do dela z ljudmi
  • prakticiranje življenskega pravila: z drugimi ravnam tako, kakor bi želel, da drugi ravnajo z menoj
  • praviloma najmanj srednješolska izobrazba
  • uspešno opravljeno začetno izobraževanje
  • starost praviloma najmanj 20 in največ 70 let
  • pripravljenost opravljati ta dela brezplačno.

Prijave za delo na našem telefonu sprejemamo na telefon 01 23 91 673 ali po elektronski pošti samarijan@gmail.com.