SAMARIJANI

Zavedamo se svoje odgovornosti do vsakega posameznika, ki se je odločil, da pokliče na Zaupni telefon Samarijan. Čeprav izhajamo iz različnih okolij in življenjskih okoliščin, nas delo na zaupnem telefonu združuje v enotnem cilju – biti na voljo posamezniku v stiski in s tem prispevati svoj kamenček pri soustvarjanju skupnega dobrega. V duhu za dobro drugega se redno strokovno izpopolnjujemo in smo odprti za učenje o sebi prek rednih obiskov supervizij in predavanj. Medsebojno se povezujemo prek različnih srečanj in internega glasila.