PRIZNANJA

Društvo je za izvajanje programa v letih delovanja prejelo številna priznanja. Najodmevnejša med njimi so:

  • 14. 7. 1997: priznanje društvu za izredne dosežke kot prvemu in edinemu kriznemu telefonu v Sloveniji, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v letu, ki ga je podelilo Mednarodno združenje kriznih telefonov IFOTES.
  • 9. 5. 2012: plaketa mesta Ljubljane – priznanje za zaslužno delo, ki ga je podelil župan v imenu Mestne občine Ljubljana.
  • 26. 6. 2013: priznanje za sodelovanje v natečaju projekta Prostovoljec leta 2012, podelil ga je Mladinski svet Slovenije.
  • 10. 12. 2014: prostovoljci društva so prejeli priznanje za dosežke na posameznih področjih dela v zadnjih dveh letih, podelilo ga je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
  • 3. 5. 2017: prostovoljci društva so prejeli najvišje državno priznanje na področju prostovoljstva, podelil ga je predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor.