ORGANIZIRANOST

Društvo Zaupni telefon Samarijan je prek Zveze slovenskih društev za telefonsko pomoč v stiski – STS, član Mednarodnega združenja kriznih telefonov – IFOTES.

Društvo izvaja program »zaupni telefon za klic v duševni stiki« v trenutno sedmih slovenskih krajih (avgusta 2020 je izpostavo v Kopru zamenjala izpostava v Murski Soboti), namenjen pa je vsem prebivalcem Republike Slovenije, ki se spoprijemajo z bremenom stiske.

Društvo je v decembru 2021 združevalo 329 članov, od teh 210 aktivnih prostovoljcev na telefonu za klic v stiski, 24 ur na dan, vse dni v letu. Program se izvaja na dveh telefonskih linijah.

Zaupni telefon Samarijan_Organigram