RAZVOJ PROGRAMA

Za začetnika zaupnega telefona v stiski velja anglikanski duhovnik Chad Warach, ki je leta 1953 v Angliji organiziral prvi telefon za pomoč v stiski »The Samaritans«. Sledilo je ustanavljanje še sedmih podobnih telefonov v več evropskih mestih. Pojavila se je potreba po koordinaciji in združenju, zato je bilo leta 1967 ustanovljeno Mednarodno združenje kriznih telefonov (IFOTES – International Organisation of Telephone Emergency Services). Danes organizacija s sedežem v Ženevi združuje že več kot 30 telefonov za pomoč v stiski v 20 državah Evrope in izven nje.

Društvo Zaupni telefon Samarijan  se je mednarodni družini pridružilo 19. septembra 1996 prek vključitve v Slovensko zvezo društev svetovalcev za telefonsko pomoč – STS. Etične norme IFOTES-a predstavljajo osnovna načela za izvajanje programa na društvu.

infotes

Članice in pridružene članice Mednarodnega združenja kriznih telefonov (IFOTES – International Organisation of Telephone Emergency Services).

Ustanovitev društva

Priprave na ustanovitev društva segajo v leto 1995. Tedaj je v Sloveniji že delovalo nekaj telefonov, namenjenih pomoči v stiski, vendar so vsi delovali le nekaj ur dnevno. Potrebo v slovenskem prostoru po izvajanju programa, ki bo posamezniku v stiski na voljo 24 ur na dan in vse dni v letu, sta prepoznala zakonca Marjan in Pavla Žveglič. Zbrala sta somišljenike in na ustavnem občnem zboru društva  11. septembra 1995 so sprejeli naslednja izhodišča:

 • telefon, namenjen posameznikom v stiski, bo deloval 24 ur dnevno;
 • sodelujejo izključno prostovoljci – laiki;
 • predpogoj za sodelovanje je strokovno usposabljanje;
 • organizacijski okvir izvajanja programa je samostojno društvo.

V obdobju od 11. septembra 1995 do 24. decembra 1996 so potekale intenzivne priprave za začetek izvajanja programa 24-urne telefonske pomoči posamezniku v stiski: pridobivanje in uvodno šolanje prostovoljcev, iskanje ustreznih prostorov in dogovori s Telekomom Slovenije za ureditev brezplačne telefonske številke. Za zagotovitev 24-urnega delovanja telefona je bilo treba pridobiti in usposobiti 93 prostovoljcev.

Zgodovinski mejniki

1995

 • 11. september 1995: ustanovni občni zbor Društva svetovalcev zaupni telefon Samarijan.

1996

 • 10. julij 1996: registracija društva.
 • 19. september 1996: vključitev društva v Slovensko zvezo društev svetovalcev za telefonsko pomoč v duševni stiski – STS in Mednarodno združenje kriznih telefonov – IFOTES (International Federation Of Telephone Emergency Services).
 • 25. december 1996: opravljen prvi pogovor s posameznikom v stiski na telefonski številki 080 11 13.

1997

 • 14. julij 1997: priznanje društvu za izredne dosežke kot prvemu in edinemu kriznemu telefonu  v Sloveniji, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v letu. Društvu ga podeli Mednarodno združenje kriznih telefonov IFOTES.
 • 9. september 1997: društvo pridobi šifro 85.323 – dejavnost dobrodelnih organizacij v šifrantu Statističnega urada Republike Slovenije.

1999

 • 2. februar 1999: opravljen prvi pogovor v novoustanovljeni podružnici društva v Mariboru.
 • 9. marec 1999: pridobljen status delovanja v javnem interesu na področju socialnega varstva, ki ga podeljuje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
 • 1999: pridobitev enoletnega sofinanciranja socialnovarstvenega programa s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

2000

 • Pridobitev petletnega sofinanciranja socialnovarstvenega programa s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
 • 1. maj 2000: prostovoljci, ki delujejo v podružnici Maribor, so posamezniku v stiski na voljo že 16 ur dnevno.

2001

 • 1. marec 2001: posameznikom v stiski sta 24 ur na dan, vse dni v letu, na voljo dva prostovoljca hkrati (po eden v Ljubljani in Mariboru).
 • 11. september 2001: med 16. in 20. uro, ko je klicev največ, je posameznikom v stiski na voljo za pogovor dodaten, tretji prostovoljec, ki svoje delo opravlja v Ljubljani.

2003

 • 2003: izide prva številka internega glasila Samarijan.
 • 10.–14. julij 2003: v Ljubljani se v sodelovanju z društvom odvije kongres Mednarodnega združenja kriznih telefonov – IFOTES.

2004

 • Pridobitev sofinanciranja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, ki odslej vsako leto sofinancira program društva.
 • Odprtje prve izpostave društva – v Trbovljah.

2005

 • Pridobitev petletnega sofinanciranja socialnovarstvenega programa s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
 • Odprtje izpostav v Kranju, Novem mestu, Kopru in na Ptuju.
 • 5. maj 2005: društvo pridobi status humanitarne organizacije, ki mu ga podeli Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

2007

 • 30. januar 2007: deseta obletnica neprekinjenega 24-urnega delovanja Zaupnega telefona Samarijan. V Slovenski filharmoniji poteka slavnostna prireditev z naslovom Poslušam te.

2008

 • 22. maj 2008: društvo pridobi šifro 88. 991 – dejavnost dobrodelnih organizacij v šifrantu Statističnega urada Republike Slovenije.

2009

 • 11. april 2009: društvo pod okriljem Zveze STS prevzame novo telefonsko številko 116 123, ki je evropska številka za klic v stiski za odrasle. Številko si delita s telefonom Sopotnik.
 • 3. september 2009: zahvala društvu za dolgoletno pomoč ljudem v stiski. Podeli jo Slovenska zveza društev svetovalcev za telefonsko pomoč v stiski.

2010

 • Petletno sofinanciranje socialnovarstvenega programa s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

2012

 • 9. maj 2012: plaketa glavnega mesta Ljubljane – priznanje za zaslužno delo.

2013

 • 26. junij 2013: priznanje v natečaju projekta Prostovoljec leta 2012.

2014

 • 9. april 2014: društvo pridobi status prostovoljske organizacije.
 • 31. oktober 2014: strokovna verifikacija javnega socialnovarstvenega programa s strani Socialne zbornice Slovenije.
 • 10. december 2014: prostovoljci društva prejmejo priznanje za dosežke na posameznih področjih dela v zadnjih dveh letih, ki ga je podelilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

2015

 • Oktober 2015: nadgradnja telefonske številke 116 123 z možnostjo izbirne tipke za klicalca, in sicer: prostovoljec Zaupnega telefona Samarijan (izbirna tipka 1) in prostovoljec telefona Sopotnik (izbirna tipka 2).
 • Petletno sofinanciranje socialnovarstvenega programa s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

2016

 • 20. obletnica neprekinjenega 24-urnega delovanja Zaupnega telefona Samarijan. Prireditve ob 20. obletnici z naslovom “Slišim tvojo stisko”:
  • Okrogla miza na vrhu Nebotičnika v Ljubljani (ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora).
  • Prostorska inštalacija (70 metrov dolga miza, s posebnim prtom in nameščenimi 220-imi telefonskimi aparati pod Nebotičnikom ob Slovenski cesti v Ljubljani.
  • 70 metrska zastava po fasadi Nebotičnika v Ljubljani.
  • Slavnostna prireditev v Festivalni dvorani v Ljubljani.

2017

 • Selitev izpostave Kranj.
 • Nagrada Republike Slovenije – najvišje državno priznanje za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.

2018

 • Selitev sedeža društva v Ljubljani.

2019

 • Organizacija srečanja Slovenske zveze za telefonsko pomoč (STS) z naslovom »Dotik bližine«.

2020

 • Pridobitev sedemletnega sofinanciranja javnega socialnovarstvenega programa s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
 • Pričetek virusa Covid-19 in delovanje v izrednih razmerah, vključitev v delovanje Telefona za psihološko pomoč v času Covid-19.
 • Zaprtje izpostave Koper.
 • Odprtje nove izpostave v Murski Soboti.

2021

 • Nemoteno delovanje v času izrednih razmer zaradi virusa Covid-19. Obnovitev strokovne verifikacije javnega socialnovarstvenega programa s strani Socialne zbornice Slovenije (do 2028).