STATISTIKA POGOVOROV

Usposobljeni prostovoljci Društva Zaupni telefon Samarijan so v letih neprekinjenega delovanja opravili že več kot 500.000 pogovorov s posamezniki v stiski v skupni dolžini 160.000 ur, pri tem pa opravili več kot 300.000 prostovoljskih ur.

Število opravljenih pogovorov po letih v obdobju od 25. 12. 1996 do 31. 12. 2015:

statistika1

Prostovoljske ure in pogovori s posamezniki v stiski od 25. 12. 1996 do 31. 12. 2015:

ure_pogovori

Starostna struktura klicalcev:

starost

Spol klicalcev:

spol