O DRUŠTVU

Društvo Zaupni telefon Samarijan je nevladna, neprofitna, humanitarna in prostovoljska organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na področju socialnega varstva.

Osnovno poslanstvo društva je izvajanje programa »zaupni telefon za klic v duševni stiski«, ki ga je strokovno verificirala Socialna zbornica Slovenije.

Program izvajajo usposobljeni prostovoljci. Posameznik v stiski ima možnost, da pokliče na brezplačno telefonsko številko 116 123, namenjeno pogovoru odraslim v stiski, in sicer:

  • 24 ur na dan, vse dni v letu;
  • brezplačno;
  • z zagotovljeno popolno anonimnostjo in zaupnostjo (pogovor se ne snema);
  • da ima pogovor z usposobljenim prostovoljcem;
  • ta pogovor poteka po Rogersovi metodi nedirektivnega svetovanja;
  • ta pogovor poteka v skladu z osnovnimi načeli društva, etičnim kodeksom IFOTES-a, etičnim kodeksom v socialnem varstvu in kodeksom prostovoljnega dela.

Društvo poleg izvajanja programa z različnimi aktivnostmi prispeva k detabuizaciji duševne stiske v slovenskem prostoru.