O DRUŠTVU

Društvo Zaupni telefon Samarijan je nevladna, neprofitna, humanitarna in prostovoljska organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na področju socialnega varstva.

Osnovno poslanstvo društva je izvajanje programa »zaupni telefon za klic v duševni stiski«, ki ga je strokovno verificirala Socialna zbornica Slovenije.

Program izvajajo usposobljeni prostovoljci. Posameznik v stiski ima možnost pogovora preko brezplačne telefonske številke 116 123, namenjene odraslim v duševni stiski. Za pogovor mu  je na voljo usposobljen prostovoljec:

  • 24 ur na dan, vse dni v letu;
  • brezplačno;
  • z zagotovljeno anonimnostjo in zaupnostjo (pogovor se ne snema);
  • s sočutjem in spoštovanjem do stiske;
  • po Rogersovi metodi nedirektivnega svetovanja;
  • v skladu z osnovnimi načeli društva, etičnim kodeksom IFOTES-a, etičnim kodeksom v socialnem varstvu in kodeksom prostovoljnega dela.

Društvo poleg izvajanja programa z različnimi aktivnostmi prispeva k detabuizaciji duševne stiske v slovenskem prostoru.