OBVEZNOSTI ČLANOV

Obveznosti članov

  • vsak mesec dežurati ob telefonu 8 ur (ali naenkrat ali dvakrat po 4 ure),
  • vsak mesec sodelovati na supervizijskem srečanju,
  • vsak mesec obiskati predavanje,
  • letno plačilo članarine.