Društvo Samarijan

O društvu SAMARIJAN

Društvo vzdržuje telefon za klic v duševni stiski, ki:

 • dela 24 ur dnevno vse dni v letu,
 • klici so za klicalca brezplačni,
 • klicalcu je zagotovljena brezpogojna anonimnost,
 • anonimni so tudi prostovoljci.
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1996. Je nevladna in necerkvena organizacija. Član je lahko, kdor v življenju prakticira načelo:

Kar želim, da drugi naredijo meni, naredim jaz drugim.

Naslov za pošto

Navadna pošta:
          Društvo zaupni telefon Samarijan
          p.p. 2008
          1001 Ljubljana


NASTANEK DRUŠTVA IN 14 LET RASTI

Društvo zaupni telefon Samarijan je bilo ustanovljeno samo zato, da bi vzdrževalo telefon za klic v duševni stiski, ki bi delal 24 ur dnevno vse dni v letu. Ob njegovem nastanku je v Sloveniji delovalo blizu petnajst podobnih telefonov (nekateri namenjeni vsem ljudem v stiski, drugi le posameznim skupinam). Vsi po vrsti pa so delali le nekaj ur dnevno ali celo samo tedensko.

Zato je bilo razumljivo, da je deset ljudi, ki so sklenili ustanoviti še en telefon za klic v duševni stiski, na ustanovnem občnem zboru 9. septembra 1995 sprejelo sledeča izhodišča:

 • organizacijski okvir delovanja je samostojno društvo,
 • sodelujejo izključno prostovoljci,
 • predpogoj za sodelovanje je strokovno usposabljanje,
 • telefon bo delal 24 ur dnevno.

Vse leto so tekle intenzivne priprave na delo: pridobivanje in uvodno šolanje sodelavcev, iskanje ustreznih prostorov in dogovori s Telekomom za doniranje stroška impulzov. Za začetek smo, če smo hoteli zagotoviti 24 urno dosegljivost prostovoljca, potrebovali vsaj 93 članov.

Zagotoviti smo morali potrebna sredstva, zato smo sprejeli odločitev o članarini. Vsak zaposleni ali upokojeni član prispeva letno 25 EUR, študentje 10 EUR, brezposelni ne plačujejo članarine.

KORAKI NA POTI RASTI

 • 10. 7. 1996 je bilo društvo uradno registrirano
 • 19. 9. 1996 je bil Samarijan sprejet v slovensko Zvezo društev svetovalcev za telefonsko pomoč v duševni stiski in preko zveze v Mednarodno združenje IFOTES
 • 25. 12. 1996 ob 01.05 ponoči je zaupni telefon Samarijan sprejel prvi klic. Od tistega trenutka do danes se ni zgodilo niti enkrat, da bi ne bil na razpolago
 • 9. 9. 1997 je Statistični urad Republike Slovenije društvu Samarijan dodelil šifro 85.323 – dejavnost dobrodelnih organizacij
 • 2. 2. 1999 je začela Samarijanova podružnica v Mariboru z osemurnim delovnikom (od 10h do 18h)
 • 9. 3. 1999 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Društvu zaupni telefon Samarijan dodelilo status društva, ki deluje v javnem interesu. Ministrstvo za zdravje je k dodelitvi statusa dalo svoje soglasje
 • od 1. 5. 2000 dalje je bil prostovoljecec v podružnici Maribor na voljo že 16 ur dnevno
 • s 1. 3. 2001 je začela tudi Samarijanova podružnica Maribor s 24 urnim delom vse dni v letu
 • 11. 9. 2001 je poleg dveh telefonov, (enega v Ljubljani in enega v Mariboru), ki vsak dan delata po 24 ur, začel v popoldanskem času od 16h do 20h, ko je klicev največ, delati še en telefon, tako da popoldne sprejemamo klice ljudi v stiski na treh telefonih istočasno.
 • decembra 2004 je začela delati prva izpostava zaupnega telefona Samarijan v Trbovljah, leta 2005 pa še v Kopru, Kranju, Novem mestu in na Ptuju.
 • 5. 5. 2005 je Ministrstvo za delo, družino, in socialne zadeve Društvu zaupni telefon Samarijan podelilo status humanitarne organizacije.
 • 30. 1. 2007 Prireditev ob 10. obletnici Samarijana "POSLUŠAM TE" v Slovenski filharmoniji.
 • 22. 5. 2008 so nam dodelili novo šifro: 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij.
 • 11. 4. 2009 smo v okviru Zveze prešli na evropsko številko skrajšanega izbiranja 116 123.

NAČIN DELA PRI ZAUPNEM TELEFONU SAMARIJAN

Prostovoljci pri Samarijanu predvsem poslušamo in nič ne svetujemo. Načrtno poslušanje je prvo, česar se učimo in kar moramo obvladati.

Sledi sprejemanje klicalca in pozitiven odnos do njega. Pomagati mu skušamo z empatijo in ubesedovanjem njegovega predvsem čustvenega doživljanja. To je delo po Rogersovi metodi nedirektivnega svetovanja. Pri šolanju si pomagamo z učbenikom, ki ga je na pobudo IFOTES (Mednarodna zveza telefonov za klic v duševni stiski) za države v tranziciji pripravil švicarski psiholog Wilfred Weber.

Sicer pa smo prostovoljci dolžni dežurati enkrat po osem ali dvakrat po štiri ure mesečno.

Enkrat mesečno, če je le mogoče takoj po dežuranju, se moramo udeležiti supervizije – srečanja s strokovnjakom, ki pomaga k naši duševni higieni. Supervizije so praviloma skupinske, ima pa vsak prostovoljecec možnost poklicati svojega supervizorja, kadarkoli potrebuje pomoč.

Člani društva se povezujemo tudi družabno. Štirikrat letno gremo skupaj na izlet, imamo skupen piknik in izobraževalno-družabna vikend srečanja. Prirejamo razstave umetniških del članov, ki jih popestrijo recitacije pesmi naših pesnikov in glasba naših izvajalcev.

Ob pomembnih obletnicah se zberemo, se veselimo in praznujemo.

Ena naših članic je v novoletno voščilnico zapisala tole: "Samarijani nosimo vse ljudi v svojem srcu in darujemo svojo ljubezen."

KLICALCI SAMARIJANOVE ŠTEVILKE

Klici prihajajo iz vse Slovenije. Prvo leto smo s klicalci opravili 15.050 pogovorov, drugo 15.035, tretje 22.134, četrto 21.995, peto 28.772, šesto 30,154 in sedmo 30.490, osmo 29.627, deveto 28.941, deseto 29.656, enajsto 29.560, dvanajsto 30.040, trinajsto 27.175 in štirinajsto 25.719.

Delež moških in žensk je uravnotežen.

Najštevilčnejša starostna skupina so klicalci med 46 in 65 letom. Sledi skupina od 30 do 45 let, potem skupina mladih do 20 do 30 let, nato nad 65 let in končno do 20 let.

Med povodi za klic prevladujeta depresija in osamljenost. Veliko je klicev, povezanih s samomorom. Lani je bil to 144 krat glavni povod za klic, pogosto pa so o samomorilnih mislih/poskusih govorili tudi ostali klicalci.

Med klicalci so v večini tisti, ki pokličejo enkrat. Stalni klicalci imajo praviloma težave na področju duševnega zdravja. Potrebujejo dnevno podporo, ki jim je zdravstvo ne daje. Zanje smo prostovoljci pri Samarijanovem telefonu podaljšana roka psihiatrije. Med prvimi in slednjimi so klicalci s težkim akutnim problemom. Pokličejo večkrat, dokler ne razrešijo problema. Očitno jim pomaga, saj ob novem problemu znova kličejo. Lani smo prejeli 125 klicev zahval. Nekaj prejetih zahval: "Vsak od vas mi da svoje videnje in nato se laže odločim. Ko govorim z vami, mi je, kot da sem Bogu povedala - in dobim mir. Če hočeš imeti mirno noč, pokliči samarijana na pomoč."

Datum zadnje osvežitve strani: 20. april 2016
© Društvo Samarijan, uporaba objavljenega gradiva je dovoljena le s pisnim privoljenjem.
Število obiskovalcev od 1.1.2015: 7150